Studio Designs

USLUGE

1. Arhitektonsko projektovanje

Izrada projektno-tehničke dokumentacije kroz sve faze izgradnje za nove objekte i postojeće koji se dograđuju, rekonstruišu ili adaptiraju: idejni projekat (IDP), idejno rešenje (IDR), projekat za građevinsku dozvolu (PGD), projekat za izvođenje (PZI), ozakonjenje objekata

2. Ishodovanje dozvola

Realizacija procesa i vođenja svih potrebnih elektronskih procedura na objedinjenom mestu: uslovi zа projektovаnje, priključenja, izdаvаnje lok.uslovа, grаđ. dozvole, izmene, prijаva rаdovа, saglasnosti, prijave završetka,  priključenja, izdаvаnje upotrebnih dozvola, upisa prаvа svojine

3. Dizajn enterijera

Idejna rešenja, tehnički crteži za izvođenje radova i ugradnju, razrada detalja, specifikacija opreme i završnih materijala, svih elemanata opremanja, predmer i predračun izvođenja radova, 3D modelovanje i vizuelizacija prostora

4. Autorski nadzor

Kontrola procesa izvođenja radova, usklađivanje tehničkih crteža projekta i rešenja, kordinacija sa izvođačima, konačan odabir opreme/nameštaja i finatura

5. Konstalting i savetodavne usluge

Definisanje funkcionalnosti i optimizacije prostora, saveti o budžetu, prioritetima, estetici i ergonomiji prostora, izbor materijala, boja, dekorativnih elemenata, rasvete, tekstila i drugih detalja

PROCES RADA

PRVI SASTANAK

Proces počinje inicijalnim sastankom i razgovorom o idejama, ciljevima, korisničkim potrebama. Poželjno je obezbediti crteže i osnovne informacije o objektu.

POČETAK RADA

Obilazak lokacije, uzimanje potrebnih mera, pravni i tehnički zahtevi. Analiza podataka i razumevanje specifičnosti konteksta. Definisanje projektnog zadatka.

PROJEKTOVANJE

Izrada idejnog rešenja i postavljanje koncepta dizajna. Razvoj ideja kroz rešenja: namene prostora, funkcionalnosti, kapaciteta, estetike, primena novih materijala i tehnologija.

VIZUELIZACIJA

Potvrda prethodno postavljenog pravca razvoja i klijentov feedback. Revizija sadrži usaglašene predloge, smernice, nacrte, detaljan izbor materijala, nameštaja i opreme kao i 3D model koji predočava osećaj u prostoru.

GLAVNI PROJEKAT

Izrada svih detaljnih projekata, projektno tehničke dokumentacije kao i crteža – planova realizacije i ugradnje uz specifikaciju opreme, završnih materijala, obrada i svih elemenata opremanja – uz predmer i predračun radova.

AUTORSKI NADZOR

Krajnja faza projekta uključuje kontrolu procesa izgradnje i izvođenja projekta uz kordinaciju svih radova u skladu sa dogovorenim. Prilagođavanje radnih crteža tokom izgradnje. Odabir završnih elemenata opremanja sa klijentom.